Klinická angiológia

Anamnéza, fyzikálne a prístrojové vyšetrenie  sú neodmysliteľnou súčasťou rutinného angiologického vyšetrenia v rámci komplexného manažmentu pacientov s  ochoreniami tepien, žíl a lymfatických ciev. Slúžia na:  prevenciu, diagnostiku,  diferenciálnu diagnostiku, liečbu, dispenzárnu a  pooperačnú starostlivosť. Podľa typu a závažnosti postihnutia zabezpečíme  hospitalizáciu pacientov na  špecializovaných  pracoviskách za  účelom konzervatívnej, resp. intervenčnej liečby. Liečebný proces u týchto pacientov  sledujeme, v niektorých prípadoch aj usmerňujeme.

Vyšetrujeme:

• Artérie a žily dolných končatín
• Artérie a žily horných končatín
• Extrakraniálne mozgové cievy (cievy na krku)
• Cievy  aortálneho oblúka
• Abdominálne cievy (brušné)
• AV fistuly
• Členkovo-ramenný index (ABI): možnosť  automatického  a ručného merania
• EKG
• Orientačne diabetickú polyneuropatiu

Odporúčame:

Na základe odporúčania obvodného alebo iného vyšetrujúceho lekára  čím skôr sa dať vyšetriť na cievnej ambulancii.

Aktualizované 17.5.2014

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna