Cenník 2014-2022

Cenník vyšetrení  pre samoplatcov

(platné od 4.6.2015, Cenník_2015_4)

   Názov vyšetrenia         Výkony Cena  v_EUR
Vyšetrenie ABI oscilometrickou metódou              650     6
Komplexné vyšetrenie pacienta   (klinické)               60     7
Dispenzárne vyšetrenie pacienta (klinické)               62     6
Kontrolné vyšetrenie pacienta (klinické)               63     5
Vyšetrenie art. systému dolných končatín (DK), alebo   horných končatín (HK) (1.vyšetrenie) (klinické+usg )      60,5739,5743    25
Vyšetrenie art. systému DK alebo HK (disp.vyšetrenie) (klinické+usg)      62,5739,5743    12
Vyšetrenie art. systému DK al. HK (kontr.vyšetrenie po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg)      63,5739,5743     8
Vyšetrenie art. systému   DK al.HK (kontr.vyš.,nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyšetrení) (klinické+usg)      63,5739,5743    15
Vyšetrenie žil. systému DK al. HK (1.vyšetrenie) (klinické+usg )      60,5738,5743    25
Vyšetrenie žil. systému DK al. HK (disp.vyšetrenie) (klinické+usg)      62,5738,5743    12
Vyšetrenie žil. systému DK al. HK (kont.vyš. po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg)      63,5738,5743     8
Vyšetrenie žil. systému   DK al. HK (kontr.vyš.,nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyš.) (klinické+usg)      63,5738,5743    15
Vyšetrenie ciev (artérií a žíl) DK al. HK (1.vyšetrenie) (klinické +usg) 60,5738,5739,5743    35
Vyšetrenie ciev (artérií a žíl) DK al.HK (disp.vyšetrenie) (klinické+usg) 62,5738,5739,5743    18
Vyšetrenie ciev (atérií a žíl) DK al.HK (kont.vyš. po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg) 63,5738,5739,5743    10
Vyšetrenie ciev (atérií a žíl) DK al. HK (kont.vyš., nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyš.) (klinické+usg) 63,5738,5739,5743    20
Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (1. vyšetrenie) (klinické+usg)      60,5742,5743    25
Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (disp. vyšetrenie) (klinické+usg)      62,5742,5743    12
Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (kont. vyš. po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg)      63,5742,5743     8
Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (kont. vyš. nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyš.) (klinické+usg)      63,5742,5743    15
USG vyšetrenie art. systému/žil. systému/ extrakran. mozg. ciev samostatne, bez klinického vyšetrenia 5738/5739/5742+ 5743    15
Cenník poplatkov a výkonov ktoré nie sú hradené z verejného zdravotníctva + cenník vyšetrení pre samoplatcov. Cenník je platný od 4.6.2015.  Otvorenie úplného cenníka

 Poznámky:

Tento cenník pre samoplatcov,  je  v platnosti od 1.4.2014. Ceny v tomto cenníku sú o 60-75% nižšie ako skutočné ceny vyšetrení u  zmluvných partnerov. V období od 1.4.2014 do 31.12.2015 cenník bol určený aj pre poistencov nezmluvnej poisťovne  VšZP. Cenník je platný do 31.1.2023

Aktualizované: 21.12.2015, 21.1.2023

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna