Preventívna angiológia

A) Vyhľadávanie subklinického  (začiatočného, bezpríznakového)  štádia cievnych ochorení

• subklinickej aterosklerózy (kornatenia)  mozgových   a končatinových  tepien
• arterial stiffness (tuhosti artériovej steny)
• vaskulitídy (zápalu) veľkých ciev
• poruchy prekrvenia horných a dolných končatín
• aneuryzmy (výdute)  aorty, iných tepien a žíl
• cievnych malformácií (anomálií)
• žilovej insuficiencie (nedostatočnej funkcie žilového systému)
• asymptomatickej flebitídy (bezpríznakového štádia zápalu žíl)
• asymptomatickej flebotrombózy (bezpríznakového štádia trombózy žíl)

B) Personalizovaný odhad 10-ročného kardiovaskulárneho rizika (kardiovaskulárnych príhod), napr. srdcového, mozgového infarktu, uzáveru končatinových tepien

C) Poradenstvo v oblasti životného štýlu v prevencii ochorení srdca, tepien  a  žilového systému. Poradenstvo  pre optimalizáciu hodnôt krvného tlaku,  krvného cukru, cholesterolu, telesnej hmotnosti, zanechania fajčenia, fyzickej aktivity, činnosti svalovej pumpy, faktorov pracovného prostredia)

Odporúčame:

V rámci primárnej prevencie (prítomné sú len rizikové faktory srdcovocievnych ochorení – napr. diabetes mellitus, artériová hypertenzia, porucha metabolizmu tukov, obezita, fajčenie –, ktoré však ešte ochorenie nespôsobili) každý pacient by mal mať vypočítané riziko srdcovocievnych príhod (napr. srdcového, mozgového infarktu, uzáveru končatinových tepien) v priebehu ďalších 10 rokov. Takýto odhad umožňujú rizikové tabuľky (SCORE – dostupné u každého obvodného lekára, internistu, kardiológa, angiológa, diabetológa atď., ale aj na internete). Podľa určenia stupňa rizika (napr. ≥5% je vysoké riziko) sa zvolia preventívne opatrenia (úprava životného štýlu samotná alebo v kombinácii s liekmi na zabránenie trombózy, na zníženie hladiny cholesterolu, na optimalizáciu krvného tlaku). Podľa „tabuľkového“ rizika navrhnutá prevencia však často nebýva efektívna, nakoľko vypočítané (tabuľkové) riziko často podhodnocuje skutočné (individuálne) riziko. Reálny (personalizovaný odhad) srdcovocievnych príhod umožňujú prístrojové vyšetrenia, ktorými zisťujeme prítomnosť začiatočných štádií (subklinickej) aterosklerózy (napr. zhrubnutie cievnej steny, prítomnosť a charakter plátov, poruchy prekrvenia končatín atď.). Niekedy počas vyšetrenia odhalíme bezpríznakové ale už závažnejšie štádiá aterosklerózy (zúženie alebo uzáver tepien), v takom prípade liečba je neodkladná.

Aktualizované 17.5.2014

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna