Objednávací systém

Spôsob objednania na vyšetrenie:

Pacient sa môže objednať na vyšetrenie osobne alebo na kontaktnom (055/3813102) telefónnom čísle.

Akútne stavy resp. akútne sa javiace stavy sú ošetrené podľa posúdenia lekára:

• urgentne, bez čakania,
• s čakacou dobou do 1 hodiny, resp.
• v priebehu niekoľkých dní.

Neakútne stavy sú ošetrené podľa objednania. Podľa ordinačných hodín je možnosť sa objednať v doobedňajších či poobedňajších hodinách. Termín vyšetrenia prispôsobujeme pacientom: každý má možnosť si vybrať dátum a čas vyšetrenia podľa voľných termínov.

Vyšetrenia sú realizované:

  • podľa odporúčania obvodného lekára alebo špecialistu

  • na žiadosť o lekársky posudok na iné účely ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti

  • na žiadosť pacienta (vyšetrenie rôznych cievnych systémov – napr. tepien, žíl)

  • samoplatcovia sú vyšetrení za symbolickú úhradu za zdravotnícku starostlivosť. Úhrada je diferencovaná podľa toho, či ide o 1. vyšetrenie, dispenzárne, resp. kontrolné vyšetrenie po akútnom ošetrení.

Aktualizované : 1.1.2016

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna