Cenník 2023

Cenník vyšetrení  pre samoplatcov

(platné od 1.2.2023, Cenník_2023_1)

   Názov vyšetrenia        Výkony Cena  v_EUR
   
Vyšetrenie ABI oscilometrickou metódou             650     10
Komplexné vyšetrenie pacienta   (klinické)              60     25
Dispenzárne vyšetrenie pacienta (klinické)              62     20
Kontrolné vyšetrenie pacienta (klinické)              63     10
Vyšetrenie art. systému dolných končatín (DK), alebo   horných končatín (HK) (1.vyšetrenie) (klinické+usg )     60,5739,5743   75
Vyšetrenie art. systému DK alebo HK (disp.vyšetrenie) (klinické+usg)     62,5739,5743   70
Vyšetrenie art. systému DK al. HK (kontr.vyšetrenie po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg)     63,5739,5743    60
Vyšetrenie art. systému   DK al.HK (kontr.vyš.,nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyšetrení) (klinické+usg)     63,5739,5743   60
Vyšetrenie žil. systému DK al. HK (1.vyšetrenie) (klinické+usg )     60,5738,5743   75
Vyšetrenie žil. systému DK al. HK (disp.vyšetrenie) (klinické+usg)     62,5738,5743   70
Vyšetrenie žil. systému DK al. HK (kont.vyš. po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg)     63,5738,5743    60
Vyšetrenie žil. systému   DK al. HK (kontr.vyš.,nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyš.) (klinické+usg)     63,5738,5743   60
Vyšetrenie ciev (artérií a žíl) DK al. HK (1.vyšetrenie) (klinické +usg)60,5738,5739,5743   125
Vyšetrenie ciev (artérií a žíl) DK al.HK (disp.vyšetrenie) (klinické+usg)62,5738,5739,5743   120
Vyšetrenie ciev (artérií a žíl) DK al.HK (kont.vyš. po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg)63,5738,5739,5743   110
Vyšetrenie ciev (artérií a žíl) DK al. HK (kont.vyš., nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyš.) (klinické+usg)63,5738,5739,5743   110
Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (1. vyšetrenie) (klinické+usg)     60,5742,5743   75
Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (disp. vyšetrenie) (klinické+usg)     62,5742,5743   70
Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (kont. vyš. po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg)     63,5742,5743    60
Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (kont. vyš. nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyš.) (klinické+usg)     63,5742,5743   60
USG vyšetrenie art. systému/žil. systému/ extrakran. mozg. ciev samostatne, bez klinického vyšetrenia 5738/5739/5742+ 5743    50
   
Cenník poplatkov a výkonov ktoré nie sú hradené z verejného zdravotníctva + cenník vyšetrení pre samoplatcov. Cenník je platný od 1.2.2023. Otvorenie úplného cenníka 

 aktualizované: 1.2.2023

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna