Komunikácia

Elektronické komunikačné rozhrania  :

Elektronické vzdelávanie (informatiky, medicíny pre spolupracovníkov, študentov. Niektoré kurzy: e-health, GDPR, Cloud Computing, elektronické certifikáty, sociálne siete atď.),

Intranet.

Internetové odkazy na stránky úradov a inštitúcií s ktorými komunikujeme elektronicky:

Finančná správa

Sociálna poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Zdravotná poisťovňa Union

Národné centrum zdravotníckych informácií

Slovenská lekárska komora

Košický samosprávny kraj – Register zdravotníctva, elektronický register povolení (od novembra 2015)

Elektronický kreditný systém CME (kreditný systém pre lekárov)

Databázy kde aktualizujeme profil PerMedIT :

Zoznam zdravotníckych zariadení (aktualizované: 23.4.2023, 1.1.2016)

Google vizitka (aktualizované: 23.4.2023, 2.1.2016)

       e-vuc (aktualizované: 23.4.2023)

Aktualizované: 23.04.2023

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna