Zásady vyšetrenia

Hlavné zásady poskytovania  zdravotnej starostlivosti na našej ambulancii:

komplexný manažment pacientov s  ochoreniami tepien, žíl a lymfatických ciev: prevencia, diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba (podľa potreby aj sprostredkovanie hospitalizácie, resp. intervenčných výkonov  a sledovanie pacientov  na klinických, resp.  špecializovaných  pracoviskách), dispenzárna, resp. pooperačná starostlivosť. Trvanie priemerného komplexného vyšetrenia je 30-45 min.

internistický prístup  (orientačne zisťujeme aj vnútorné choroby a pri liečbe cievnych ochorení zohľadňujeme zistené patologické stavy iných systémov)
personalizovaný (individuálny prístup): diagnostika a liečba „šité na mieru“

preventívne zameranie
pacientsky orientovaný prístup
rešpektovanie slobodnej voľby lekára, informovaného súhlasu pacienta
diskrétnosť
objednávací systém

Aktualizované : 15.5.2014

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna