Odborný zástupca

Licencie od Slovenskej lekárskej komory (04.2013) a povolenie od VÚC (09.2013) pre výkon funkcie: Odborný zástupca/vyšetrujúci lekár pre špecializačné odbory vnútorné lekárstvo,  angiológia:

doc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.

Atestácie :
vnútorné lekárstvo I. (1988). a II. stupeň(1992), kardiológia (1996), angiológia (2004).

Certifikáty :
– pre ultrasonografiu periférnych ciev (1996)
– pre duplexnú ultrasonografiu ciev mozgu (2001)
– pre manuálnu lymfodrenáž (2001)
– Duplex ultrasonography of arteries and veins ( international certificate, 2003)

Členstvá v odborných spoločnostiach :
Slovenské odborné spoločnosti : internistická, kardiologická, angiologická,  diabetologická, pneumologická  a ftizeologická, spoločnosť  spánkovej medicíny a spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne.
Medzinárodné odborné spoločnosti : Európska federácia internej  medicíny, Central European Vascular Forum, Česká angiologická spoločnosť.

Klinická prax/funkcie

interná medicína : 1990- , IV. interná klinika,  LF UPJŠ a  UNLP Košice  (konziliárna a ambulantná činnosť pre vnútorné choroby – prevencia, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba, v minulosti vedúca oddelenia pre chrornické srdcové zhyhávanie)
angiológia : 1996- , IV. interná klinika,  LF UPJŠ a UNLP Košice (konziliárna a ambulantná činnosť pre   choroby  tepien, žíl a lymfatických ciev – prevencia, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba, v minulosti ordinár pre angiológiu)

Vysokošpecializované činnosti:
– Detekcia subklinickej aterosklerózy (reaktívna hyperémia a. brachialis,    vyšetrenie pulzovej vlny, meranie IMT (hrúbka artériovej steny), hodnotenie štruktúry aterosklerotického plátu)
– Vyšetrenie včasných štádií aterosklerózy
– Vyšetrenie AV fistuly

Ďalsie aktivity:

Výskum (granty, témy pre internú/externú formu  doktorandského štúdia)

Publikačná činnosť ( Vybrané publikácie v systéme Google)

Pedagogická činnosť

Aktualizované 30.4.2014

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna