Poisťovne

Zmluvné poisťovne

Žiadosti na uzavretie zmluvy boli podané v novembri 2013. Ku dňu 31.3.2014 naša databáza obsahovala 3746 pacientov, prevažne z regiónu východného Slovenska (databáza je z obdobia 2004 – 2014). Percentuálne rozdelenie pacientov podľa poisťovní (na základe údajov z r. 2013): 5,89 % Union, 23,46% Dôvera, 70,65% VšZP (približne 2640 pacientov).

V druhom kvartáli 2014 (po zavedení úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre pacientov VšZP) percentuálne rozdelenie vyšetrených pacientov podľa poisťovní bolo nasledovné : 8,09 % Union, 44,54 % VšZP (záujem o vyšetrenie bol približne 6 násobný), 47,35 % Dôvera.

Nezmluvné vyšetrenia neboli hradené zo zdrojov verejného zdravotníctva, preto pacienti  nezmluvnej poisťovne (VšZP) a samoplatcovia boli vyšetrení za úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v období  od 1.4.2014 – 31.12.2015.

Dovoľujeme si informovať pacientov, poistencov VšZP, že sme dňa 16.12.2015 uzavreli zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti poistencom VšZP, ktorá vstúpi(la) do platnosti od 1.1.2016.

Aktualizované 21.12.2015

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna