Nové zmluvy s poisťovňami Union a Dôvera

Dňa 20.08.2015 boli podpísané nové zmluvy so zdravotnými poisťovňami Union a Dôvera. Zároveň bola vypovedaná mandántna zmluva so Slovenskou lekárskou komorou. Naše dôvody a náš názor na výpoveď sú nasledobné:

„Hlavným dôvodom našej výpovede je, že nie je v našom záujme, aby poistenci poisťovne Union a Dôvera prešli na priamu platbu za zdravotné služby, ktoré poskytuje naša ambulancia. Na priamej platbe u nás, nie z našej viny, sú poistenci VšZP (je to približne 70% poistencov). Naša ambulancia a tiež poistenci VšZP našej ambulancie už takmer 2. rok sú diskriminovaní pre neuzavretú zmluvu so VšZP, čo znamená priamu platbu poistencov VšZP za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na našej ambulancii. Na základe našej mandátnej zmluvy SLK vypovedala zmluvu medzi našou ambulanciou a poisťovňami Union a Dôvera. Tento postup SLK (pri neuzavretej zmluve našej ambulancie so VšZP) je pre nás likvidačný, a len pre tých, ktorí majú uzavretú zmluvu so VšZP,  je ekonomicky výhodný.“

„Vysoko si ceníme aktivity SLK   vynaložené v záujme všetkých mandantov   pri rokovaniach so zástupcami ZP Union a.s. a ZP Dôvera a.s. s cieľom zvýšenia úhrad   za poskytovanú zdravotnú starostlivosť.“

Poznámka: Naďalej súhlasíme, že pri takomto riadení verejného zdravotníctva (klientlizmus a diskriminácia)  len jednotné postupy lekárov, špecialistov  môžu byť účinné.

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna