Meranie členkových tlakov

Prevencia je základný nástroj na udržanie a posilnenie zdravia. Smeruje k odhaleniu rizikových faktorov, ktoré ohrozujú zdravotný stav. Význam prevencie je nenahraditeľný. Dokáže odhaliť začínajúce ochorenie a predísť závažným zdravotným komplikáciám.
Rýchla a včasná liečba dokáže zachrániť a predĺžiť život!
Meranie členkových tlakov a následný výpočet členkovo-ramenného indexu je základné pomocné vyšetrenie v angiológii a internej medicíne.

Meranie členkových tlakov:

-vyšetrenie nepriechodnosti ciev na dolných končatinách
-rýchle meranie stupňa závažnosti ICHDS (ischemická choroba dolných končatín)
– prehľadné zobrazenie nameraných hodnôt
-klinicky overené

Komu odporúčame vyšetrenie členkových tlakov:

-u všetkých pacientov nad 60 rokov
-u fajčiarov nad 50 rokov
-u pacientov s aterosklerózou, s cukrovkou (diabetikom), s vysokým krvným tlakom (hypertonikom)
-u pacientov s bolesťami dolných končatín, s klaudikáciami alebo kľudovými bolesťami

Výhody merania členkových tlakov:

-časovo nenáročné vyšetrenie, vyšetrenie do 10 minút (vykonáva sestrička, hodnotí a ďalšie odporúčanie dáva lekár)
-súčasné meranie na všetkých štyroch končatinách

VYŠETRÍME VÁS KAŽDÝ DEŇ POČAS ORDINAČNÝCH HODÍN, BEZ ČAKANIA. PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE NÁS KONTAKTUJTE  TELEFONICKY ALEBO OSOBNE NA NAŠEJ AMBULANCII.

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna