Vyšetrenia

Meranie členkových tlakov

Prevencia je základný nástroj na udržanie a posilnenie zdravia. Smeruje k odhaleniu rizikových faktorov, ktoré ohrozujú zdravotný stav. Význam prevencie je nenahraditeľný. Dokáže odhaliť začínajúce ochorenie a predísť závažným zdravotným komplikáciám. Rýchla a včasná liečba dokáže zachrániť a predĺžiť život!…

Vyšetrenia

Personalizovaná medicína, personalizovaný – individuálny prístup , Ultrazvukové vyšetrenie ciev , Preventívna angiológia , – zistenie začiatočných štádií chorôb cievneho systému (tepien, žíl, lymfatických ciev) – vyhl’adávanie subklinickej aterosklerózy (mozgových, končatinových ciev) – vyšetrenie perfúznych tlakov horných a dolných končatín…

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna