Bezpečné lieky online

Aplikáciu Bezpečné lieky online poisťovne Dôvera začneme (začali sme) používať od 12. decembra 2014 . Aplikácia v reálnom čase  poskytuje medicínske informácie o pacientovi (zdravotnú kartu pacienta, liekovú kartu pacienta). Tieto informácie umožňujú bezpečnejšiu a kvalitnejšiu liečbu. Tento systém slúži aj na kontrolu činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na kontrolu zdravotných odvodov do zdravotnej poisťovne. Pri identifikácii nedoplatku na poistnom lekár má informovať, upozorniť poistenca na nedoplatok. Systém umožňuje aj príjem úhrady dlžnej čiastky.

Citát z letáku Bezpečné lieky online o hlavnom princípe verejného zdravotného poistenia “ .. primárnou zodpovednosťou každej zdravotnej poisťovne je uhradiť každú poskytnutú zdravotnú starostlivosť.  Na druhej strane zodpovednosťou každého poistenca je riadne platiť  zdravotné odvody…“

Používanie aplikácie podporujeme preto lebo je to prvý krok pre zavedenie všeobecného elektronického zdravotníctva. V prípade poisťovne Dôvera  Elektronické zdravotníctvo má tieto základné funkcie:

  • Elektronická pobočka – slúži na elektronickú komunikáciu medzi poisťovňou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. V rámci takejto komunikácie poisťovňa eviduje každú poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Takáto evidencia je základným predpokladom zavedenia elektronického zdravotníctva. Ďalšia funkcia systému zabezpečuje komunikáciu medzi poisťovňou a platiteľmi zdravotného poistenia.
  • Bezpečné lieky online – Poisťovňa (pred a) počas vyšetrenia poskytuje lekárom úplné medicínske informácie čo  umožňuje kvalitnejšiu liečbu.
  • mHealth – pomocou tejto mobilnej aplikácie poistenci majú prístup ku svojim preukazom poistenca (SR,EÚ), ku svojej zdravotnej karte so všetkými vyšetreniami, liekmi,  k medicínskym informáciam (ambulancie, lekárne, lieky, otváracie hodiny v okolí poistenca), systém upozorní aj na preventívne prehliadky, SOS karta obsahuje najdôležitejšie informácie o zdravotnom stave poistenca. Aplikácia je k dispozícii zadarmo.

Poznámky: Elektronickú pobočku (názov môže byť iný ale aplikácia by mala evidovať základné informácie v systéme: poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, poskytnutú zdravotnú starostlivosť, použité lieky a zdravotné odvody) majú všetky zdravotné poisťovne.

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna