Dôvera – eHealth

V poisťovni Dôvera systém elektronického zdravotníctva (1.1.2015) má tieto základné funkcie:

  • Elektronická pobočka – slúži na elektronickú komunikáciu medzi poisťovňou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. V rámci takejto komunikácie poisťovňa eviduje každú poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Takáto evidencia je základným predpokladom zavedenia elektronického zdravotníctva. Ďalšia funkcia systému zabezpečuje komunikáciu medzi poisťovňou a platiteľmi zdravotného poistenia. Elektronická pobočka slúži na zber údajov.
  • Bezpečné lieky online – Poisťovňa (pred a) počas vyšetrenia poskytuje lekárom úplné medicínske informácie (zdravotnú kartu pacienta, liekovú kartu pacienta) čo umožňuje kvalitnejšiu liečbu. Pre aplikáciu systému je potrebné internetové pripojenie.
  • mHealth – pomocou tejto mobilnej aplikácie poistenci majú prístup ku svojim preukazom poistenca (SR,EÚ), ku svojej zdravotnej karte so všetkými vyšetreniami, liekmi, k medicínskym informáciam (ambulancie, lekárne, lieky, otváracie hodiny v okolí poistenca), systém upozorní aj na preventívne prehliadky, SOS karta obsahuje najdôležitejšie informácie o zdravotnom stave poistenca. Aplikácia je k dispozícii pre Win Phone, iOS a Android.

Aktualizované: 1.1.2015

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna