Info: Elektronické zdravotníctvo

Táto stránka obsahuje základné informácie o elektronickom zdravotníctve. Ďalšie, podrobnejšie informácie o elektronickom zdravotníctve je možné nájsť napríklad na stránke: http://www.ezdravotnictvo.sk.

Hlavné funkcie elektronického zdravotníctva:

1) Elektronické zdravotníctvo umožňuje všetkým pacientom a lekárom mať k dispozícii informácie o komplexnom zdravotnom stave pacienta okamžite, keď je to potrebné. Zdravotný stav pacienta je citlivá informácia preto prístup k tejto informácii má len pacient a jeho lekár.

2) Elektronické zdravotníctvo slúži aj na kontrolu práce lekárov, lekární (* – distribúcia liekov je zvláštna kapitola v systéme) ale aj na kontrolu efektívneho využitia finančných a ľudských zdrojov verejného zdravotníctva.

Na Slovensku, technologicky je možné už aj v súčasnosti (1.1.2015) prevádzkovať elektronické zdravotníctvo. Je to zložitý systém, zdravotné poisťovne musia to zvládnuť aj organizačne, pričom majú dodržiavať základné princípy charakteristické pre verejné zdravotníctvo ako napr.: evidovať a uhradiť každú poskytnutú zdravotnú starostlivosť, akceptovať slobodnú voľbu lekára.

Zavedenie systémov elektronického zdravotníctva  plne podporujeme. Systém elektronického zdravotníctva môžu zaviesť zdravotné poisťovne. Pre zdravotnú poisťovňu zavedený, funkčný systém elektronického zdravotníctva znamená konkurenčnú výhodu. Poistenci, pacienti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú lepšie informovaní, liečba je efektívnejšia. V tejto sekcii budeme sledovať vývoj elektronického zdravotníctva u nás.

Aktualizované: 1.1.2015

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna