Výskum

Vo výskumnej činnosti sa zameriavame dlhodobo na:
• hodnotenie kardiovaskulárnych následkov spánkového apnoe (výskyt srdcových arytmií, progresia aterosklerózy)
• detekcia subklinickej aterosklerózy
• sledovanie vplyvu rôznych faktorov (tiež hypoxémie)  na progresiu   aterosklerózy

Témy pre internú/externú formu  doktorandského štúdia:
• Asociácia modifikovateľných kardiovaskulárnych rizikových faktorov    so subklinickou  aterosklerózou
• Prediktory progresie subklinickej aterosklerózy
• Vplyv dýchacích manévrov na prerušenie paroxyzmálnych supraventrikulárnych tachyarytmií
• Význam alternatívnych echokardiografických metód pri hodnotení závažnosti aortálnej stenózy

Grantové projekty:
Grant EU: TEMPUS projekt: SJEP 09168-95: Poruchy dýchania v spánku  na Slovensku  (1995-1998)
Interný grant LF UPJŠ: AGI-2000: Reflexy z horných dýchacích ciest  a  ich klinicko-fyziologické aplikácie pri kardiorespiračnom  zlyhávaní (2000)
APVV: 20 047705: Kardio-pulmonálna cerebrálna resuscitácia a auto-resuscitácia  voluntárnymi a reflexnými lapavými dychmi a kašlom  (2006-2008)
MZ: 2005/ 5-FNLPKE-01: Vzťah  oxidačného stresu  a systémového zápalu k progresii obštrukčnej ventilačnej poruchy a aterosklerózy u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (2006-2008)
OPVaV-2009/2.1/02- SORO (NFP č. 26220120040): CEVA II (Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy), projekt podporený zo štrukturálnych fondov EÚ,  (2010-2013)
VEGA 1/0111/12:  Vzťah  chronickej intermitentnej hypoxie k funkcii endotelu a k aktivácii zápalových signálnych dráh   (2012-2014).

Aktualizované 18.5.2014

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna