Publikačná činnosť

Vybrané publikácie (157 publikácií, 99 citácií):

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
• Individualized cardiovascular risk assessment /E. Szabóová/
In: Coronary artery disease: new insights and novel approaches. Rijeka: InTech, 2012. ISBN 9789535103448. S. 169-206.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (6)
• Kardiovaskulárne komplikácie syndrómu obštrukčného spánkového apnoe /E. Szabóová, Z. Tomori/ In: Základy spánkovej medicíny: Poruchy spánku. Poruchy životných funkcií v spánku. Košice: VLA MRMŠ, 1999. ISBN 80-7166-033-7. S. 189-202.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
• Interná propedeutika /I. Lazúrová, I. Valočíková et al./ Košice: Osveta, Martin, 2014 . ISBN 978-808143-136-4. S. 149.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch ( 5 )
• Sleep apnoea inducing hypoxemia is associated with early signs of carotid atherosclerosis in males /E. Szabóová… et al./.
In: Respiratory Physiology & Neurobiology. ISSN 1569-9048. Vol. 155, No. 2 (2007), s. 121-127 /25 ohlasov/
• Severe nocturnal cardiac arrhythmias caused by sleep apnea-induced hypoxemia in males /E. Szaboova … et al./. č. projektu: MŠ SR – APVV 20-047705, COST B26 Action B-26.
In: European Journal of Medical Research. ISSN 0949-2321. Vol. 15, suppl. II (2010), s. 193-197 /1 ohlas/
• Carotid intima-media thickness in relation to macrovascular disease in patients with type 2 diabetes mellitus /T. Mudríková, E. Szabóová, I. Tkáč/. In: Wiener Klinische Wochenschrift. ISSN 0043-5325. Vol. 112, No. 20 (2000), s. 887-891 /17 ohlasov/
• Carotid intima-media thickness in type 2 diabetes is more strongly related to serum apoprotein A-I in females /I. Tkáč, G. Lewis, T. Mudríková, E. Szabóová et al./. In: Wiener klinische Wochenschrift. ISSN 0043-5325. Vol. 113, No. 5-6 (2001), s. 194-198 /11 ohlasov/

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)
• Severity of nocturnal cardiac arrhythmias correlates with intensity of sleep apnea in men / E. Szaboova … et al./. In: Advances in Experimental Medicine and Biology. ISSN 0065-2598. Vol. 755 (2013), s. 155-168. /l ohlas/

BCI Skriptá a učebné texty (1)
Základy vnútorného lekárstva pre poslucháčov Fakulty zdravotníctva PU / Marián Babčák, Viera Doničová,… Eva Szabóová/ Prešov: DAH, 2008. 180 s. ISBN 9788096986521.

Vybrané prednášky:
• Effect of hypoxaemia on the development of carotid atherosclerosis /E. Szabóová .. et al./. In: 5th International Congress of the Central European Vascular Forum: 12th – 14th May, 2006, Warsaw, Poland: abstracts book. Warsaw, 2006. S. 26.
• Comparison of scoring systems with non -invasive imaging techniques used in cardiovascular risk assessment in primary prevention /E. Szabóová … et al./. 23rd World Congress of IUA, Athens, June, 21-25, 2008. In: International Angiology. ISSN 0392-9590. Vol. 27, suppl. 1 to iss. 3 (2008), pp. 175-176.
• Relation of carotid artery intima-media thickness and flow mediated vasodilation to scoring systems in cardiovascular risk assessment /E. Szabóová.. et al./6th International Congress of the Central European Vascular Forum, Bratislava, 16-18.5.2008. Book of abstracts. Bratislava, 2008. S. 48-49.
• The increasing significance of personalized prevention in asymptomatic atherosclerosis /E. Szabóová … et al./. In: Mayo Clinic International Vascular Symposium: June 27-30, 2009, Budapest, Hungary [elektronický zdroj]. S.[1-5].
• Biomarkers and extracardiac vascular parameters in predicting subclinical atherosclerosis in population of Eastern Slovakia /E. Szabóová … et al./.
In: 25th World Congress of the International Union of Angiology IUA: Prague, July 1-5, 2012. Turín: Edizioni Minerva Medica S.P.A., 2012. ISBN 9788877116161. S. 41-44.
• Personalized cardiovascular prevention – the role of the angiologist /E. Szabóová…et al./ In: XXXVIII. Angiological Days 2013 with International Participation: book of abstracts: February 28 – March 2, 2013, Prague. Praha: AMCA, 2013. – ISBN 9788090544901. S. 31.

Aktualizované 18.5.2014

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna