Pedagogická činnosť

Pregraduálna (od r . 2007 IV. interná klinika LF UPJŠ) :
• praktické cvičenia, semináre, prednášky v slovenskom aj anglickom jazyku) (3.-6. roč. v študijnom programe: Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo)
– Vnútorné lekárstvo
– Urgentná medicína
• člen skúšobnej komisie na vykonanie štátnej skúšky v predmete:
– Interná medicína v študijnom programe Zubné lekárstvo
– Bakalárske a magisterské štúdium v študijnom programe Fyzioterapia
– Obhajoba diplomových prác v študijnom programe Všeobecné lekárstvo

Postgraduálna:
lektor školiacich akcií a člen skúšobnej komisie pre špecializačnú skúšku v špecializačných odboroch:
• Vnútorné lekárstvo (UPJŠ LF Košice)
• Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (UPJŠ LF Košice)
• Angiológia (SZU LF, Bratislava)
• Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, z.p. sestra (UPJŠ LF Košice)

Aktualizované 18.5.2014

PerMedIT s.r.o., Poštová 15, 040 01 Košice

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Pri používaní tejto siete dochádza k spracovaniu cookies (EU Cookie Law). more information - ďalšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Cookies slúžia na "anonymnú identifikáciu komunikácie". Táto identifikácia umožňuje poskytnutie kvalitnejších služieb pri komunikácii. V internetovom prehliadači je možné zakázať používanie Cookies. V EÚ bol prijatý zákon "EU Cookie Law" podľa ktorého siete ktoré používajú Cookies musia upozorniť na tento fakt používateľov. Podrobnejšie informácie viď. Cookiepedia. Voľba "Súhlasím" znamená súhlas s používaním Cookies pri komunikácii so sieťou permedit.eu.
Postup nastavenia Cookies v prehliadači Firefox (sk, v. 43.0.4)  Ponuka - možnosti - súkromie:
a) pamätať  si možnosti prehladávania (stránka raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies)
b) nikdy neukladať históriu prehladávania (stránka pri každom otvorení siete upozorní na používanie cookies)
c) použiť vlastné nastavenie (podľa nastavenia stránka minimálne raz za 3 mesiace upozorní na používanie cookies )

Close - Zatvorenie okna